รู้จักเรา

ร้อยส่งกำลังและบริการ กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน
 (ร้อย.สล.และบริการ กรม สน.พล.นย.)

การแบ่งมอบ  เป็นหน่วยขึ้นตรง กรม สน.พล.นย.

ภารกิจ ให้การสนับสนุนด้านการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทต่างๆ เว้นสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ให้การบริการด้านการถอดทำลายอมภัณฑ์ ให้กับกองพลนาวิกโยธิน และดำเนินการด้านการทะเบียนการศพในยามสงคราม

การจัดหน่วย ร้อย.สลและบริการ กรม สน.พล.นย. ประกอบด้วยหน่วยต่างๆ ดังนี้

1. บก.ร้อย 
2. มว.ส่งกำลังและบริการ  (3 หมวด) 1 มว.สนับสนุน 1 กรมทหารราบ
3. มว.สรรพาวุธ
4. มว.ถอดทำลายอมภัณฑ์ (EOD)
5. มว.สนามเป้า

................ขออภัย ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง................


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น